Kod  Sevk İrsaliyesi 01
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24×28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  Sevk İrsaliyesi 02
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24×28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  Sevk İrsaliyesi 03
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24×28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  Sevk İrsaliyesi 04
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24×28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  Sevk İrsaliyesi 05
 Cinsi  SEVK İRSALİYESİ
 Ölçü  11 İnç. 24×28 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
 Sevk İrsaliyesi 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

SEVK İRSALİYESİ SÜREKLİ FORM;

Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait iş yerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait oldu ğunun yazıldığı belgedir.

Sevk irsaliyesinde şu bilgiler bulunur;

* Sevk irsaliyesi ibaresi,
* Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
* Gönderilen malın cinsi ve miktarı,
* İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
* Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
* Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye) gönderdiği hâllerde malın kime ve nereye gönderildiği,
* Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası,
* Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları,
* Bu açıklamalar doğrultusunda; Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin olmasıhâlinde, ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.
* Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da düzenlenme tarihleri ve numaralar ın tümünün faturada yer alması hâlinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.
* Stok programlarından emtia çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alınmasıgerekmektedir.
* Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay değişikliğine sebep olması hâlinde de (düzenlenme tarihi: 31.1.2006 sevk tarihi: 4.2.2006) buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 7 günün esas alınması gerekmektedir.
* Sevk İrsaliyesi en az 1 asıl ve 2 örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır.
* Sevk İrsaliyesi 28×20 cm veya 14×20 cm ebadında basılmadır.