Günlük Müşteri Listesi

Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerleri, odaları, bölmeler ve yatak planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı günlük müşteri listeleri düzenlerler ve işletmede bulundururlar.(VUK 240/C. Madde)

» Günlük müşteri listesinde bulunması gereken bilgiler:
* Mükellefin adı, soyadı, varsa unvanı ve adres
* Oda numaraları yazılmak suretiyle müşterinin adı, soyadı ve oda ücreti
* Düzenleme tarihi
* Müteselsil seri ve sıra numarası
» Günlük müşteri listesi 1 asıl olarak basımı yapılır.
» Günlük müşteri listesi 14×20 cm veya 28×20 cm ebadında basılmalıdır.