Kod  A4 Fatura 01
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A4 21×29.7 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  A4 Fatura 02
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A4 21×29.7 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  A4 Fatura 03
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A4 21×29.7 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  A4 Fatura 04
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A4 21×29.7 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  A4 Fatura 05
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A4 21×29.7 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  A5 Fatura 01
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A5 14×20 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  A5 Fatura 02
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A5 14×20 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  A5 Fatura 03
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A5 14×20 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  A5 Fatura 04
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A5 14×20 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

 Kod  A5 Fatura 05
 Cinsi  FATURA
 Ölçü  A5 14×20 cm
 Kağıt  57 Gr. Otokopi
 Nüsha  1 Asıl + 1 Suret
 Renk  Tek Renk (Lacivert)
FİYAT LİSTESİ
Fatura 500 Adet  500 Adet 500 Adet  500 Adet  500 Adet
1 Asıl+1 Suret
1 Asıl+2 Suret
1 Asıl+3 Suret

FATURA (Cilt’li);

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesikadır. Basımı yapılacak faturada en az aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur;

* Faturanın düzenleme tarihi, seri ve müteselsil sıra numarası,
* Faturayı düzenleyenin adı, soyadı varsa ticaret unvanı, İş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
* Müşterinin adı, soyadı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve vergi numarası
* Satılan malın veya yapılan işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
* Fatura, 28×20, 14×20 veya 14×10 cm. ebadında basılmalıdır.
* Fatura sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin çeşitli şube ve kısı mlarında kullanılacak faturalarda ayrıca şube ve   kısmın isminin yazılması mümkündür.
* Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu yazılır.
* Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler için düzenlenmesi gereken özel faturalar da anlaşmalı matbaalarda en az 5 nüsha olarak bas ılması gerekir. ( Özel fatura basımı yapılırken vergi dairesinden alınmış izin yaz ısının bulunması gerekmektedir.)